Compatibilitat de 0.7.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Putt-Putt and Pep's Dog on a Stick dog Amb errors

Support Level

El joc funciona, però pot fallar o tenir errors gràfics o d'àudio importants. És possible que no es pugui jugar completament.

Supported Platforms

  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Settings aren't saved
  • Various bugs & issues

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.