Compatibilitat de 1.6.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Lands of Lore: The Throne of Chaos lol Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • DOS
  • PC-98

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.