Compatibilitat de 1.6.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Maniac Mansion maniac Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • Macintosh
  • NES

Unsupported Platforms

  • Apple II
  • Commodore 64

Additional Notes

  • Minor graphical glitches in NES version

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.