Compatibilitat de 1.6.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name Game Short Name Support Level
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet pajama3 Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Macintosh
  • Windows

Unsupported Platforms

  • PlayStation

Additional Notes

  • PlayStation 1 version doesn't use SCUMM, so will never be supported

Links