Compatibilitat de 2.1.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Gabriel Knight: Sins of the Fathers gk1 Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • DOS
  • Windows

Unsupported Platforms

  • Macintosh

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.