Compatibilitat de 2.1.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Let's Explore the Jungle jungle Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Macintosh
  • Windows

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.