Compatibilitat de 2.1.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name Game Short Name Support Level
Maniac Mansion maniac Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Apple II
  • Atari ST
  • Commodore 64
  • DOS
  • NES

Additional Notes

  • Minor graphical glitches in NES version

Links