Compatibilitat de 2.1.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name Game Short Name Support Level
Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender nebular Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • DOS

Additional Notes

  • Original floppy version must be installed using DosBox before game is playable.

Links