Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name Game Short Name Support Level
Indiana Jones and the Fate of Atlantis atlantis Excel·lent

Support Level

El joc no té problemes coneguts.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh

Additional Notes

  • FM-TOWNS Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM

Links