Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name Game Short Name Support Level
Hoyle Classic Games hoyle5 Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Windows

Unsupported Platforms

  • Macintosh

Additional Notes

  • The poker game of the Hoyle Classic Games collection is not yet supported

Links