Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name Game Short Name Support Level
Nippon Safes, Inc. nippon Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS

Additional Notes

  • Occasional graphical glitches

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.