Συμβατότητα στη 0.10.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
King's Quest II kq2 90%
Game is completable
- DOS, Mac, Amiga, Atari ST, Apple IIgs versions are supported by this target
- Apple IIgs version has no sound