Συμβατότητα στη 0.10.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Simon the Sorcerer 1 simon1 95%
No known issues, game is completable.
- Acorn, Amiga, DOS and Windows versions supported by this target
- Minor palette glitches in Amiga versions
- No music in Acorn disk version