Συμβατότητα στη 0.10.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Simon the Sorcerer 2 simon2 95%
No known issues, game is completable.
- Amiga, DOS, Macintosh and Windows versions supported by this target
- Only the default language (English) in Amiga & Macintosh versions is supported
- F10 key animation is different in Amiga & Macintosh versions