Συμβατότητα στη 0.11.1
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Fatty Bear's Birthday Surprise fbear 93%
Game should be completable, with several glitches
- 3DO, DOS, Macintosh and Windows versions supported by this target
- Piano sounds aren't the correct pitch in DOS version