Συμβατότητα στη 0.11.1
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Inherit the Earth: Quest for the Orb ite 95%
No known issues, game is completable.
- DOS, Linux, Macintosh, MacOS X and Windows versions are supported by this target
- Amiga versions aren't supported