Συμβατότητα στη 0.4.1
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Fatty Bears Birthday Surprise (DOS Demo) fbdemo 20%
Fails assertion at the end of the intro
- scumm/resource.cpp:1222: void Scumm::nukeResource(int, int): Assertion `idx >= 0 && idx < res.num[type]' failed.
- talkie data not synced/properly implemented