Συμβατότητα στη 0.6.1
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Loom (256 - FM-TOWNS) loomtowns 75%
Game is completable
- Fades are seemingly different to other versions in some cases
- Text palette sometimes incorrect
- Distaff occasionally pink...
- Difficulty select is via boot param:
  • 0 practice (default)
  • 1 standard
  • 2 expert

- Kanji version isn't supported