Συμβατότητα στη 0.7.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis atlantis 95%
No known issues, game is completable.
- Amiga, Mac and PC versions supported by this target
- Both disk and cd PC versions are supported by this target
- Music loud on some systems, run with -m30 to lower music volume.