Συμβατότητα στη 0.9.0
Συμβατότητα στη 0.9.0

Η σελίδα αυτή καταγράφει την πρόοδο του ScummVM σχετικά με τη συμβατότητα του κάθε παιχνιδιού. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι αυτή η λίστα αναφέρεται στις Αγγλικές εκδόσεις των παιχνιδιών. Προσπαθούμε να δοκιμάζουμε πολλές εκδόσεις των παιχνιδιών, ωστόσο ενδέχεται ενίοτε να υπάρξουν προβλήματα με άλλες γλώσσες.

Κάντε κλικ στο όνομα του παιχνιδιού για να δείτε τις πλήρεις σημειώσεις για το παιχνίδι.

Επίσης, αυτή είναι η συμβατότητας της 0.9.0 σταθερής κυκλοφορίας, όχι της τρέχουσας έκδοσης από τον πηγαίο κώδικα ή τις ημερήσιες εκδόσεις. Η κατάσταση εκείνων βρίσκεται στον πίνακα Συμβατότητας Αναπτυσσόμενης Έκδοσης .

Μπορείτε επίσης να δείτε τον πίνακα Συμβατότητας για αυτές τις κυκλοφορίες: 2.1.1 2.1.0 2.0.0 1.9.0 1.8.1 1.8.0 1.7.0 1.6.0 1.5.0 1.4.1 1.4.0 1.3.1 1.3.0 1.2.1 1.2.0 1.1.0 1.0.0 1.0.0rc1 0.13.1 0.13.0 0.12.0 0.11.1 0.11.0 0.10.0 0.9.1 0.8.2 0.8.1 0.8.0 0.7.1 0.7.0 0.6.1 0.6.0 0.5.0 0.4.1 0.4.0 0.3.0 0.2.0 0.1.0

Τελευταία Ενημέρωση: March 29, 2020

Υπόμνημα Χρωμάτων
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από LucasArts
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Maniac Mansion maniac --- 90%
Zak McKracken and the Alien Mindbenders zak --- 90%
Indiana Jones and the Last Crusade indy3 --- 90%
Loom loom --- 95%
Passport to Adventure pass --- 95%
The Secret of Monkey Island monkey --- 95%
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge monkey2 --- 95%
Indiana Jones and the Fate of Atlantis atlantis --- 95%
Day of the Tentacle tentacle --- 95%
Sam & Max Hit the Road samnmax --- 95%
Full Thottle ft --- 90%
The Dig dig --- 90%
The Curse of Monkey Island comi --- 90%
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Adventuresoft
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Simon The Sorcerer 1 simon1 --- 93%
Simon The Sorcerer 2 simon2 --- 95%
The Feeble Files feeble --- 90%
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Revolution Software
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Beneath a Steel Sky sky --- 98%
Broken Sword 1: The Shadow of the Templars sword1 --- 98%
Broken Sword 2: The Smoking Mirror sword2 --- 98%
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Other
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Flight of the Amazon Queen queen --- 98%
Gobliiins gob1 --- 95%
Inherit the Earth: Quest for the Orb ite --- 87%
The Legend of Kyrandia kyra1 --- 80%
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Humongous Entertainment
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Backyard Baseball baseball --- 20%
Backyard Football football --- 80%
Backyard Soccer soccer --- 20%
Big Thinkers First Grade thinker1 --- 85%
Big Thinkers Kindergarten thinkerk --- 90%
Blue's ABC Time BluesABCTime --- 50%
Blue's Birthday Adventure BluesBirthday --- 50%
Fatty Bear's Birthday Surprise fbear --- 93%
Fatty Bear's Fun Pack fbpack --- 95%
Freddi Fish 1: The Case of the Missing Kelp Seeds freddi --- 90%
Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse freddi2 --- 90%
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell freddi3 --- 90%
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch freddi4 --- 90%
Freddi Fish and Luther's Maze Madness maze --- 90%
Freddi Fish and Luther's Water Worries water --- 90%
Let's Explore the Airport with Buzzy airport --- 90%
Let's Explore the Farm with Buzzy farm --- 90%
Let's Explore the Jungle with Buzzy jungle --- 90%
Pajama Sam 1: No Need to Hide When It's Dark Outside pajama --- 90%
Pajama Sam 2: Thunder and Lightning Aren't so Frightening pajama2 --- 90%
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head to Your Feet pajama3 --- 90%
Pajama Sam's Lost & Found lost --- 85%
Pajama Sam's Sock Works socks --- 90%
Putt-Putt Enters the Race puttrace --- 90%
Putt-Putt Goes to the Moon puttmoon --- 95%
Putt-Putt Joins the Circus puttcircus --- 90%
Putt-Putt Joins the Parade puttputt --- 95%
Putt-Putt Saves the Zoo puttzoo --- 90%
Putt-Putt Travels Through Time putttime --- 90%
Putt-Putt and Pep's Balloon-O-Rama balloon --- 90%
Putt-Putt and Pep's Dog on a Stick dog --- 90%
Putt-Putt's Fun Pack funpack --- 95%
Putt-Putt & Fatty Bear's Activity Pack activity --- 95%
SPY Fox 1: Dry Cereal spyfox --- 90%
SPY Fox 2: Some Assembly Required spyfox2 --- 90%
SPY Fox 3: Operation Ozone spyozon --- 70%
SPY Fox in Cheese Chase chase --- 90%
SPY Fox in Hold the Mustard mustard --- 85%