Συμβατότητα στη 0.9.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Indiana Jones and the Fate of Atlantis atlantis 95%
No known issues, game is completable.
- Amiga, FM-TOWNS, Macintosh and PC versions supported by this target
- Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM