Συμβατότητα στη 0.9.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Backyard Soccer soccer 20%
Game isn't playable
- Both Macintosh and Windows versions supported by this target
- PlayStation 1 version doesn't use SCUMM, so will never be supported.
- Players on field are stuck in upper left corner and can't be controlled
- Minor graphical glitches