Συμβατότητα στη 1.0.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
The Legend of Kyrandia kyra1 87%
Game is completable
- Requires the kyra.dat resource file to be placed in the game directory
- Amiga, DOS, FM-TOWNS, Macintosh and PC-9821 versions are supported
- Occasional graphics glitches
- No music or sound effects in the Amiga and Macintosh floppy versions
- Macintosh CD is using included DOS music and sound effects
- PC-9821 version lacks support for sound effects