Συμβατότητα στη 1.0.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Beneath a Steel Sky sky 98%
No known issues, game is completable.
- Requires the sky.cpt resource file to be placed in the game directory
- Floppy demos aren't supported
- Amiga versions aren't supported

The following bugs are present in the original game and can't be fixed:
- The voice files for some sentences are missing.
    This is especially noticeable in the court- and Mrs. Piermont sequence.
- The fonts for the LINC terminal are partially incorrect and the text sometimes passes the screen borders
- Special characters for french and italian subtitles are incorrect sometimes