Συμβατότητα στη 1.0.0rc1
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Maniac Mansion maniac 90%
No known issues, game is completable.
- Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 64, Macintosh, NES and PC versions supported by this target
- Apple II and Commodore 64 versions aren't completable
- Minor graphical glitches in NES version