Συμβατότητα στη 1.4.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Hoyle's Book of Games 1 hoyle1 95%
Game is completable
- DOS and Amiga versions are supported by this target
- Music in the Amiga version may have glitches