Συμβατότητα στη 1.4.1
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Personal Nightmare pn 50%
Game is playable, but not confirmed as completable.
- Amiga, Atari ST and DOS versions are supported by this target
- Minor spacing glitches with charset.
- No day to night fading in Amiga and Atari ST versions.