Συμβατότητα στη 2.0.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Indiana Jones and the Fate of Atlantis atlantis Άριστη
No known issues, game is completable.
- Amiga, FM-TOWNS, Macintosh and PC versions supported by this target
- FM-TOWNS Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM
- Loading of original instrument samples for Amiga version not implemented, so music differs from original interpreter.