Συμβατότητα στη 2.0.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Elvira II - The Jaws of Cerberus elvira2 Καλή
No known issues, game is playable.
- Amiga and Atari ST and DOS versions are supported by this target
- Commodore 64 version doesn't use AGOS, so will never be supported.
- No music in the Atari ST version.
- No sound effects in the DOS version.