Συμβατότητα στη 2.0.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Leather Goddesses of Phobos 2 lgop2 Καλή
Game is completable.
- The DOS floppy version is supported by this target
- Only soundblaster music is played. MIDI music playing/MT32 instrument mapping needs more work