Συμβατότητα στη DEV
Συμβατότητα στη DEV

Η σελίδα αυτή καταγράφει την πρόοδο του ScummVM σχετικά με τη συμβατότητα του κάθε παιχνιδιού. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι αυτή η λίστα αναφέρεται στις Αγγλικές εκδόσεις των παιχνιδιών. Προσπαθούμε να δοκιμάζουμε πολλές εκδόσεις των παιχνιδιών, ωστόσο ενδέχεται ενίοτε να υπάρξουν προβλήματα με άλλες γλώσσες.

Κάντε κλικ στο όνομα του παιχνιδιού για να δείτε τις πλήρεις σημειώσεις για το παιχνίδι.

Αυτή είναι η συμβατότητα για την τρέχουσα αναπτυσσόμενη έκδοση, όχι για κάποια σταθερή έκδοση (Παρακαλούμε δείτε ένα από τα ακόλουθα για τους πίνακες Συμβατότητας των σταθερών εκδόσεων που κυκλοφόρησαν: 2.1.1 2.1.0 2.0.0 1.9.0 1.8.1 1.8.0 1.7.0 1.6.0 1.5.0 1.4.1 1.4.0 1.3.1 1.3.0 1.2.1 1.2.0 1.1.0 1.0.0 1.0.0rc1 0.13.1 0.13.0 0.12.0 0.11.1 0.11.0 0.10.0 0.9.1 0.9.0 0.8.2 0.8.1 0.8.0 0.7.1 0.7.0 0.6.1 0.6.0 0.5.0 0.4.1 0.4.0 0.3.0 0.2.0 0.1.0)

Καθώς αυτή είναι η κατάσταση της αναπτυσσόμενης έκδοσης, μερικές φορές μπορεί να προκύψουν πρόσκαιρα προβλήματα με νέες αλλαγές, συνεπώς αυτή η λίστα αντικατοπτρίζει το σενάριο "καλύτερης περίπτωσης". Γενικά συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση, όπου είναι δυνατό.

Τελευταία Ενημέρωση: September 14, 2020

Υπόμνημα Χρωμάτων
Αδοκίμαστο Δεν λειτουργεί Με προβλήματα Καλή Άριστη
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από LucasArts
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Maniac Mansion maniac Λεπτομέρειες Καλή
Zak McKracken and the Alien Mindbenders zak Λεπτομέρειες Καλή
Indiana Jones and the Last Crusade indy3 Λεπτομέρειες Καλή
Loom loom Λεπτομέρειες Άριστη
Passport to Adventure pass Λεπτομέρειες Άριστη
The Secret of Monkey Island monkey Λεπτομέρειες Άριστη
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge monkey2 Λεπτομέρειες Άριστη
Indiana Jones and the Fate of Atlantis atlantis Λεπτομέρειες Άριστη
Day of the Tentacle tentacle Λεπτομέρειες Άριστη
Sam & Max Hit the Road samnmax Λεπτομέρειες Άριστη
Full Throttle ft Λεπτομέρειες Καλή
The Dig dig Λεπτομέρειες Καλή
The Curse of Monkey Island comi Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Activision Adventure
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Leather Goddesses of Phobos 2 lgop2 Λεπτομέρειες Καλή
The Manhole manhole Λεπτομέρειες Καλή
Return to Zork rtz Λεπτομέρειες Καλή
Rodney's Funscreen rodney Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Adventuresoft/Horrorsoft
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Elvira - Mistress of the Dark elvira1 Λεπτομέρειες Καλή
Elvira II - The Jaws of Cerberus elvira2 Λεπτομέρειες Καλή
Personal Nightmare pn Λεπτομέρειες Καλή
Simon the Sorcerer 1 simon1 Λεπτομέρειες Άριστη
Simon the Sorcerer 2 simon2 Λεπτομέρειες Άριστη
Simon the Sorcerer's Puzzle Pack - D.I.M.P. dimp Λεπτομέρειες Καλή
Simon the Sorcerer's Puzzle Pack - Jumble jumble Λεπτομέρειες Καλή
Simon the Sorcerer's Puzzle Pack - NoPatience puzzle Λεπτομέρειες Καλή
Simon the Sorcerer's Puzzle Pack - Swampy Adventures swampy Λεπτομέρειες Καλή
The Feeble Files feeble Λεπτομέρειες Άριστη
Waxworks waxworks Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Coktel Vision
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Bargon Attack bargon Λεπτομέρειες Άριστη
Fascination fascination Λεπτομέρειες Άριστη
Geisha geisha Λεπτομέρειες Καλή
Gobliiins gob1 Λεπτομέρειες Άριστη
Gobliins 2 gob2 Λεπτομέρειες Άριστη
Goblins 3 gob3 Λεπτομέρειες Άριστη
Lost in Time lostintime Λεπτομέρειες Άριστη
Once Upon A Time: Little Red Riding Hood littlered Λεπτομέρειες Καλή
Playtoons: Bambou le Sauveur de la Jungle bambou Λεπτομέρειες Άριστη
The Bizarre Adventures of Woodruff and the Schnibble woodruff Λεπτομέρειες Άριστη
Urban Runner urban Λεπτομέρειες Άριστη
Ween: The Prophecy ween Λεπτομέρειες Άριστη
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Origin Systems
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Ultima IV: Quest of the Avatar ultima4 --- Καλή
Ultima VI: The False Prophet ultima6 --- Καλή
Ultima VIII: Pagan ultima8 --- Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Revolution Software
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Beneath a Steel Sky sky Λεπτομέρειες Άριστη
Broken Sword: The Shadow of the Templars sword1 Λεπτομέρειες Άριστη
Broken Sword II: The Smoking Mirror sword2 Λεπτομέρειες Άριστη
Lure of the Temptress lure Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Sierra ADL
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Hi-Res Adventure #0: Mission Asteroid hires0 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #1: Mystery House hires1 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #2: Wizard and the Princess hires2 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #3: Cranston Manor hires3 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #4: Ulysses and the Golden Fleece hires4 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #5: Time Zone hires5 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #6: The Dark Crystal hires6 Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Sierra AGI
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
The Black Cauldron bc Λεπτομέρειες Καλή
Gold Rush! goldrush Λεπτομέρειες Καλή
King's Quest I kq1 Λεπτομέρειες Καλή
King's Quest II kq2 Λεπτομέρειες Καλή
King's Quest III kq3 Λεπτομέρειες Καλή
King's Quest IV kq4 Λεπτομέρειες Καλή
Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards lsl1 Λεπτομέρειες Καλή
Mixed-Up Mother Goose mixedup Λεπτομέρειες Καλή
Manhunter 1: New York mh1 Λεπτομέρειες Καλή
Manhunter 2: San Francisco mh2 Λεπτομέρειες Καλή
Police Quest I: In Pursuit of the Death Angel pq1 Λεπτομέρειες Καλή
Space Quest I: The Sarien Encounter sq1 Λεπτομέρειες Καλή
Space Quest II: Vohaul's Revenge sq2 Λεπτομέρειες Καλή
Fanmade Games agi-fanmade Λεπτομέρειες Καλή
Mickey's Space Adventure mickey Λεπτομέρειες Καλή
Troll's Tale troll Λεπτομέρειες Καλή
Winnie the Pooh in the Hundred Acre Wood winnie Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Sierra SCI
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Castle of Dr. Brain (EGA and VGA) castlebrain Λεπτομέρειες Άριστη
Codename: ICEMAN iceman Λεπτομέρειες Άριστη
Conquests of Camelot camelot Λεπτομέρειες Άριστη
Conquests of the Longbow (EGA and VGA) longbow Λεπτομέρειες Άριστη
EcoQuest: The Search for Cetus ecoquest Λεπτομέρειες Άριστη
EcoQuest 2: Lost Secret of the Rainforest ecoquest2 Λεπτομέρειες Άριστη
Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist freddypharkas Λεπτομέρειες Άριστη
Gabriel Knight: Sins of the Fathers gk1 Λεπτομέρειες Καλή
Hoyle's Book of Games 1 hoyle1 Λεπτομέρειες Άριστη
Hoyle's Book of Games 2 hoyle2 Λεπτομέρειες Άριστη
Hoyle's Book of Games 3 (EGA and VGA) hoyle3 Λεπτομέρειες Άριστη
Hoyle Classic Card Games hoyle4 Λεπτομέρειες Άριστη
Hoyle Classic Games/Bridge/Children's Collection hoyle5 Λεπτομέρειες Καλή
Hoyle Solitaire hoyle5solitaire Λεπτομέρειες Καλή
Inside the Chest/Behind the Developers' Shield chest Λεπτομέρειες Δεν λειτουργεί
Jones in the Fast Lane jones Λεπτομέρειες Άριστη
King's Quest I (SCI remake) kq1sci Λεπτομέρειες Άριστη
King's Quest IV (SCI version) kq4sci Λεπτομέρειες Άριστη
King's Quest V (EGA and VGA) kq5 Λεπτομέρειες Άριστη
King's Quest VI (low and hi res) kq6 Λεπτομέρειες Άριστη
King's Quest VII kq7 Λεπτομέρειες Καλή
King's Questions kquestions Λεπτομέρειες Καλή
Laura Bow: The Colonel's Bequest laurabow Λεπτομέρειες Άριστη
Laura Bow 2: The Dagger of Amon Ra laurabow2 Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 1 (SCI remake) (EGA and VGA) lsl1sci Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 2 lsl2 Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 3 lsl3 Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 5 (EGA and VGA) lsl5 Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 6 (low res) lsl6 Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 6 (hi res) lsl6hires Λεπτομέρειες Καλή
Leisure Suit Larry 7 lsl7 Λεπτομέρειες Άριστη
Lighthouse: The Dark Being lighthouse Λεπτομέρειες Καλή
Mixed-up Fairy Tales fairytales Λεπτομέρειες Άριστη
Mixed-up Mother Goose mothergoose Λεπτομέρειες Άριστη
Mixed-up Mother Goose Deluxe mothergoosehires Λεπτομέρειες Καλή
Pepper's Adventures in Time pepper Λεπτομέρειες Άριστη
Phantasmagoria phantasmagoria Λεπτομέρειες Καλή
Phantasmagoria 2 phantasmagoria2 Λεπτομέρειες Άριστη
Police Quest 1 (SCI remake) pq1sci Λεπτομέρειες Άριστη
Police Quest 2 pq2 Λεπτομέρειες Άριστη
Police Quest 3 (EGA and VGA) pq3 Λεπτομέρειες Άριστη
Police Quest 4: Open Season pq4 Λεπτομέρειες Καλή
Police Quest: SWAT pqswat Λεπτομέρειες Καλή
Quest for Glory 1/Hero's Quest qfg1 Λεπτομέρειες Άριστη
Quest for Glory 1 VGA remake qfg1vga Λεπτομέρειες Άριστη
Quest for Glory 2 qfg2 Λεπτομέρειες Άριστη
Quest for Glory 3 qfg3 Λεπτομέρειες Άριστη
Quest for Glory 4 qfg4 Λεπτομέρειες Καλή
RAMA rama Λεπτομέρειες Καλή
Shivers shivers Λεπτομέρειες Άριστη
Slater & Charlie Go Camping slater Λεπτομέρειες Άριστη
Space Quest I (SCI remake) (EGA and VGA) sq1sci Λεπτομέρειες Άριστη
Space Quest III sq3 Λεπτομέρειες Άριστη
Space Quest IV (EGA and VGA) sq4 Λεπτομέρειες Άριστη
Space Quest V sq5 Λεπτομέρειες Άριστη
Space Quest 6 sq6 Λεπτομέρειες Καλή
The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery gk2 Λεπτομέρειες Άριστη
The Island of Dr. Brain islandbrain Λεπτομέρειες Άριστη
Torin's Passage torin Λεπτομέρειες Άριστη
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Other
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
3 Skulls of the Toltecs toltecs Λεπτομέρειες Καλή
Amazon: Guardians of Eden access Λεπτομέρειες Καλή
Beavis and Butt-head in Virtual Stupidity bbvs Λεπτομέρειες Καλή
Blade Runner bladerunner Λεπτομέρειες Καλή
Blazing Dragons dragons Λεπτομέρειες Καλή
Blue Force blueforce Λεπτομέρειες Καλή
Broken Sword 2.5: The Return of the Templars sword25 --- Άριστη
Bud Tucker in Double Trouble tucker Λεπτομέρειες Άριστη
Chivalry is Not Dead chivalry Λεπτομέρειες Καλή
Cruise for a Corpse cruise Λεπτομέρειες Άριστη
DreamWeb dreamweb Λεπτομέρειες Άριστη
Discworld dw Λεπτομέρειες Άριστη
Discworld II - Missing presumed...!? dw2 Λεπτομέρειες Άριστη
Dragon History draci Λεπτομέρειες Καλή
Drascula: The Vampire Strikes Back drascula Λεπτομέρειες Άριστη
Duckman: The Graphic Adventures of a Private Dick duckman --- Καλή
Eye of the Beholder eob Λεπτομέρειες Άριστη
Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon eob2 Λεπτομέρειες Άριστη
Flight of the Amazon Queen queen Λεπτομέρειες Άριστη
Full Pipe fullpipe --- Καλή
Future Wars fw Λεπτομέρειες Καλή
The Griffon Legend griffon --- Καλή
Hopkins FBI hopkins --- Καλή
Hugo's House of Horrors hugo1 Λεπτομέρειες Καλή
Hugo 2: Whodunit? hugo2 Λεπτομέρειες Καλή
Hugo 3: Jungle of Doom hugo3 Λεπτομέρειες Καλή
Hyperspace Delivery Boy! hdb --- Άριστη
I Have No Mouth, and I Must Scream ihnm Λεπτομέρειες Καλή
Inherit the Earth: Quest for the Orb ite Λεπτομέρειες Άριστη
Lands of Lore: The Throne of Chaos lol Λεπτομέρειες Άριστη
Might and Magic IV: Clouds of Xeen cloudsofxeen --- Καλή
Might and Magic V: Dark Side of Xeen darksideofxeen --- Καλή
Might and Magic: World of Xeen worldofxeen --- Καλή
Might and Magic: Swords of Xeen swordsofxeen --- Καλή
Mission Supernova Teil 1: Das Schicksal des Horst Hummel msn1 Λεπτομέρειες Καλή
Mission Supernova Teil 2: Der Doppelgänger msn2 Λεπτομέρειες Καλή
Mortville Manor mortevielle Λεπτομέρειες Καλή
Myst myst Λεπτομέρειες Άριστη
Myst: Masterpiece Edition myst Λεπτομέρειες Καλή
Nippon Safes Inc. nippon Λεπτομέρειες Καλή
Operation Stealth os Λεπτομέρειες Καλή
Plumbers Don't Wear Ties plumbers --- Καλή
The Prince and the Coward prince --- Αδοκίμαστο
Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender nebular Λεπτομέρειες Καλή
Ringworld: Revenge Of The Patriarch ringworld Λεπτομέρειες Καλή
Riven riven Λεπτομέρειες Καλή
Return to Ringworld ringworld2 --- Καλή
Sfinx sfinx --- Καλή
Soltys soltys Λεπτομέρειες Καλή
Starship Titanic titanic Λεπτομέρειες Καλή
The Journeyman Project: Pegasus Prime pegasus Λεπτομέρειες Καλή
The Labyrinth of Time lab --- Καλή
The Legend of Kyrandia kyra1 Λεπτομέρειες Άριστη
The Legend of Kyrandia: Book Two: Hand of Fate kyra2 Λεπτομέρειες Άριστη
The Legend of Kyrandia: Book Three: Malcolm's Revenge kyra3 Λεπτομέρειες Άριστη
The Lost Files of Sherlock Holmes: The Case of the Serrated Scalpel scalpel Λεπτομέρειες Καλή
The Lost Files of Sherlock Holmes: The Case of the Rose Tattoo rosetattoo Λεπτομέρειες Καλή
The Neverhood neverhood --- Καλή
The 7th Guest t7g Λεπτομέρειες Άριστη
TeenAgent teenagent Λεπτομέρειες Καλή
Toonstruck toon Λεπτομέρειες Άριστη
Tony Tough and the Night of Roasted Moths tony --- Άριστη
Touché: The Adventures of the Fifth Musketeer touche Λεπτομέρειες Καλή
U.F.O.s / Gnap: Der Schurke aus dem All gnap Λεπτομέρειες Καλή
Versailles 1685 versailles Λεπτομέρειες Καλή
Voyeur voyeur Λεπτομέρειες Καλή
Zork: Grand Inquisitor zgi Λεπτομέρειες Καλή
Zork Nemesis: The Forbidden Lands znemesis Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Humongous Entertainment
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Backyard Baseball baseball Λεπτομέρειες Καλή
Backyard Baseball 2001 baseball2001 Λεπτομέρειες Καλή
Backyard Baseball 2003 baseball2003 Λεπτομέρειες Καλή
Backyard Football football Λεπτομέρειες Καλή
Backyard Football 2002 football2002 Λεπτομέρειες Καλή
Bear Stormin' brstorm Λεπτομέρειες Άριστη
Big Thinkers First Grade thinker1 Λεπτομέρειες Καλή
Big Thinkers Kindergarten thinkerk Λεπτομέρειες Καλή
Blue's 123 Time Activities Blues123Time Λεπτομέρειες Καλή
Blue's ABC Time Activities BluesABCTime Λεπτομέρειες Καλή
Blue's Art Time Activities arttime Λεπτομέρειες Καλή
Blue's Birthday Adventure BluesBirthday Λεπτομέρειες Καλή
Blue's Reading Time Activities readtime Λεπτομέρειες Καλή
Blue's Treasure Hunt BluesTreasureHunt Λεπτομέρειες Με προβλήματα
Fatty Bear's Birthday Surprise fbear Λεπτομέρειες Άριστη
Fatty Bear's Fun Pack fbpack Λεπτομέρειες Άριστη
Freddi Fish 1: The Case of the Missing Kelp Seeds freddi Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse freddi2 Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell freddi3 Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch freddi4 Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove freddicove --- Καλή
Freddi Fish and Luther's Maze Madness maze Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish and Luther's Water Worries water Λεπτομέρειες Καλή
Let's Explore the Airport with Buzzy airport Λεπτομέρειες Καλή
Let's Explore the Farm with Buzzy farm Λεπτομέρειες Καλή
Let's Explore the Jungle with Buzzy jungle Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam: Games to Play on Any Day pjgames --- Καλή
Pajama Sam 1: No Need to Hide When It's Dark Outside pajama Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam 2: Thunder and Lightning Aren't so Frightening pajama2 Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head to Your Feet pajama3 Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam's Lost & Found lost Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam's Sock Works socks Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt Enters the Race puttrace Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt Goes to the Moon puttmoon Λεπτομέρειες Άριστη
Putt-Putt Joins the Circus puttcircus Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt Joins the Parade puttputt Λεπτομέρειες Άριστη
Putt-Putt Saves the Zoo puttzoo Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt Travels Through Time putttime Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt and Pep's Balloon-O-Rama balloon Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt and Pep's Dog on a Stick dog Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt & Fatty Bear's Activity Pack activity Λεπτομέρειες Άριστη
Putt-Putt's Fun Pack funpack Λεπτομέρειες Άριστη
SPY Fox 1: Dry Cereal spyfox Λεπτομέρειες Καλή
SPY Fox 2: Some Assembly Required spyfox2 Λεπτομέρειες Καλή
SPY Fox 3: Operation Ozone spyozon Λεπτομέρειες Καλή
SPY Fox in Cheese Chase chase Λεπτομέρειες Καλή
SPY Fox in Hold the Mustard mustard Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Animation Magic
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Darby the Dragon darby --- Καλή
Gregory and the Hot Air Balloon gregory --- Καλή
Magic Tales: Liam Finds a Story liam --- Καλή
The Princess and the Crab princess --- Καλή
Sleeping Cub's Test of Courage sleepingcub --- Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Living Books
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Aesop's Fables: The Tortoise and the Hare tortoise --- Καλή
Arthur's Birthday arthurbday --- Καλή
Arthur's Teacher Trouble arthur --- Καλή
Dr. Seuss's ABC seussabc --- Καλή
Green Eggs and Ham greeneggs --- Καλή
Harry and the Haunted House harryhh --- Καλή
Just Grandma and Me grandma --- Καλή
Little Monster at School lilmonster --- Καλή
Ruff's Bone ruff --- Καλή
Sheila Rae, the Brave sheila --- Καλή
Stellaluna stellaluna --- Καλή
The Berenstain Bears Get in a Fight bearfight --- Καλή
The Berenstain Bears in the Dark beardark --- Καλή
The New Kid on the Block newkid --- Καλή