Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Gobliiins gob1 Άριστη
No known issues. Game is completable.
- Amiga, Atari, DOS and Macintosh versions are supported by this target
- Problem with one music piece in the Macintosh version