Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Goblins 3 gob3 Άριστη
Game is completable
- Amiga, Atari, DOS and Macintosh versions are supported by this target
- Issues with the mouse cursor visibility
- No support for original font and music files in Macintosh version
- The number of used jokers isn't saved correctly. You'll always have 5 to spend again after loading