Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Hugo's House of Horrors hugo1 Καλή
Game is completable
- DOS and Windows versions are supported by this target
- Playback is not supported
- No support for one of the original fonts used during the intro of the DOS version