Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
King's Quest V (EGA and VGA) kq5 Άριστη
Game is completable
- DOS, Windows, Macintosh and Amiga versions are supported by this target
- Music in the Macintosh and Amiga versions may have glitches
- No support for Macintosh hi-res fonts