Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Conquests of the Longbow (EGA and VGA) longbow Άριστη
Game is completable
- DOS and Amiga versions are supported by this target
- Music in the Amiga version may have glitches