Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Maniac Mansion maniac Καλή
No known issues, game is completable.
- Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 64, Macintosh, NES and PC versions supported by this target
- Minor graphical glitches in NES version