Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head to Your Feet pajama3 Καλή
No known issues, game is completable
- Both Macintosh and Windows versions supported by this target
- PlayStation 1 version doesn't use SCUMM, so will never be supported.