Συμβατότητα στη 1.3.1
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Loom loom Άριστη

Support Level:

Το παιχνίδι δεν έχει γνωστά προβλήματα.

Supported Platforms:

 • Amiga
 • Atari ST
 • DOS
 • FM Towns

Unsupported Platforms:

 • Macintosh
 • PC Engine

Additional Notes:

 • The Roland update from LucasArts is required for MIDI support in the EGA version
 • No music or sound effects in the Macintosh version
 • There is no support for the Macintosh interface
 • FM-TOWNS Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM
 • PC-Engine Kanji version requires the system card ROM
 • Fades are seemingly different in the FM-TOWNS version
 • Text palette sometimes incorrect in the FM-TOWNS version
 • Distaff occasionally pink in the FM-TOWNS version
 • Use boot parameter to choose difficulty in the FM-TOWNS version:
 • 0 practice (default)
 • 1 standard
 • 2 expert

Links: