Συμβατότητα στη 1.6.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Inherit the Earth: Quest for the Orb ite Άριστη

Support Level:

Το παιχνίδι δεν έχει γνωστά προβλήματα.

Supported Platforms:

  • DOS
  • Linux
  • Macintosh
  • macOS
  • PC-98
  • Windows

Unsupported Platforms:

  • Amiga

Links: