Συμβατότητα στη 2.1.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού ScummVM ID Επίπεδο Υποστήριξης
Inherit the Earth: Quest for the Orb ite Άριστη

Support Level

Το παιχνίδι δεν έχει γνωστά προβλήματα.

Supported Platforms

  • DOS
  • Linux
  • Macintosh
  • macOS
  • PC-98
  • Windows

Unsupported Platforms

  • Amiga

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.