{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Pajama Sam: No Need to Hide When It's Dark Outside pajama טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes:

  • Gaps and glitches in the background music in Kitchen and Mine areas