תאימות 0.12.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Simon the Sorcerer simon1 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Acorn 32-bit
  • Amiga
  • DOS
  • Windows

Additional Notes

  • No music in Acorn disk version

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.