תאימות 0.12.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Spy Fox: "Operation Ozone" spyozon טוב

Support Level

למשחק יש בעיות קלות שלא משפיעות של החוויה. ניתן לשחק בו עד הסוף.

Supported Platforms

  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Need to guess the correct colors of Poodles's fingernails
  • Various palette glitches

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.