{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Spy Fox: "Operation Ozone" spyozon טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes:

  • Need to guess the correct colors of Poodles's fingernails
  • Various palette glitches

Links: