{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Fatty Bear's Birthday Surprise fbear טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • 3DO
  • DOS
  • Windows

Unsupported Platforms:

  • Macintosh

Additional Notes:

  • Piano sounds aren't the correct pitch in DOS version
  • Cursors aren't scaled correctly
  • Decorations on birthday cake aren't remembered
  • Several sound effects are missing