{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Putt-Putt Goes to the Moon puttmoon שבור

Support Level:

Game may not start or have severe issues rendering it unplayable.

Supported Platforms:

  • DOS

Unsupported Platforms:

  • Macintosh

Additional Notes:

  • Fails an AKOS related assertion shortly after starting
  • Creature behind garage door dissappears