{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Putt-Putt Joins the Parade puttputt טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • 3DO
  • DOS
  • Windows

Unsupported Platforms:

  • Macintosh

Additional Notes:

  • Minor graphical glitches when cars come out of their garages on streets
  • Some sound effects missing