{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Indiana Jones and the Fate of Atlantis atlantis מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh

Additional Notes:

  • FM-TOWNS Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM
  • Loading of original instrument samples for Amiga version not implemented, so music differs from original interpreter
  • Music loud on some systems, run with -m30 to lower music volume
  • Various graphical glitches with Amiga version