{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Curse of Monkey Island comi דפוק

Support Level:

Game runs, but may crash or have major graphical/audio glitches. May not be able to be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Windows

Additional Notes:

  • Ship-to-ship is broken and several graphical glitches are present