תאימות 0.7.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Maniac Mansion maniac טוב

Support Level

למשחק יש בעיות קלות שלא משפיעות של החוויה. ניתן לשחק בו עד הסוף.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • Macintosh

Unsupported Platforms

  • Apple II
  • Commodore 64
  • NES

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.